1,3 butylene glycol

Tên gọi khác: 1,3 butylene glycol

1,3 butylene glycol– một dung môi và chất giảm độ nhớt thường được dùng trong mỹ phẩm và các chất dùng trong toilet.


X
Top