2-bromo-2 nito-1,3 propane diol

Tên gọi khác: 2-bromo-2 nito-1,3 propane diol

2-bromo-2 nito-1,3 propane diol– được biết dưới tên bronopol. Dẫn xuất này có hiệu quả với lượng lớn vi sinh vật nhưng có tác động tốt nhất với nấm và men. Khi được sử dụng ở nồng độ 0,01 đến 0,1%, nó là chất không độc, không gây kích ứng và không nhạy cảm với con người. An toàn như các chất điều chế mỹ phẩm ở nồng độ lên đến và gồm 0,1%, ngoại trừ trong trường hợp phản ứng chất đó với các amine và các amide có thể tạo các nitrosamine và nitrosamide. Nó có khả năng gây nhạy cảm da ở mức hơn vừa phải một chút trên các các chất điều chế mỹ phẩm lưu lại trên da. Chất này không ổn định ở nhiệt độ cao và không hoạt hóa trong công thức chứa sulfur.


Top