2- Ethylhexyl salicylate

Tên gọi khác: 2- Ethylhexyl salicylate

2- Ethylhexyl salicylate– còn được biết với tên Ethylhexyl salicylate; octyl salicylate. Nó là một chất hấp thu tia UVB. Xem thêm Ethylhexyl salicylate.


Top