• Từ điển về da
  • Chi tiết : 5 chloro-2 methyl-4 isothiazolin 3 one and 2-methyl 4 5-hydroxy-2styryl-4-pyrones

5 chloro-2 methyl-4 isothiazolin 3 one and 2-methyl 4 5-hydroxy-2styryl-4-pyrones

Tên gọi khác: 5 chloro-2 methyl-4 isothiazolin 3 one and 2-methyl 4 5-hydroxy-2styryl-4-pyrones

5 chloro-2 methyl-4 isothiazolin 3 one and 2-methyl 4 5-hydroxy-2styryl-4-pyrones– một chất làm sáng da nhờ vào khả năng ngăn chặn hình thành melanin. Chất này ổn định và không gây kích ứng da.


Top