Acrylic acid/acrylonitrogens copolymer

Tên gọi khác: Acrylic acid/acrylonitrogens copolymer

Acrylic acid/acrylonitrogens copolymer– được dùng như chất nhũ hóa chính với khả năng điều chỉnh độ bám dính và nhớt được chứng minh. Nó có thể đóng góp cho các tính chất dưỡng ẩm cho sản phẩm bởi có chức năng tạo màng trên bề mặt da. Người ta thấy nó trong các nguyên liệu yêu cầu tính chất chống thấm nước.


Top