Active botanical fractions

Tên gọi khác: Active botanical fractions

Active botanical fractions– đây là một danh sách còn mơ hồ liên quan đến 2 hoặc nhiều các chiết xuất thực vật chưa xác định được, mà loại trừ việc xác định các giá trị thực tế và tương ứng của các chất. Tuy nhiên, danh sách này được đi kèm với quan điểm rằng sự phối trộn với chất ức chế elastase của các hoạt chất thực vật, từ đó được dùng trong ngăn chặn elastin.


Top