Alcohol, C12-16

Tên gọi khác: Alcohol, C12-16

Alcohol, C12-16– là một phối trộn của cồn béo với chuỗi carbon nối liền (có độ dài từ 12-16C). Sự thay đổi này thường được dùng bởi người điều chế mỹ phẩm nhằm tạo điều kiện cho các chất khác thâm nhập vào da dễ dàng hoặc đơn giản là tạo ra một phân tử lớn hơn yêu cầu trong việc điều chế các chất. Xem thêm alkyl benzoate, C12-13


X
Top