Apricot seeds

Tên gọi khác: Apricot seeds

Apricot seeds– hạt mơ: những hạt này thì cứng và được đưa vào điều chế xà phòng và chất tẩy như nguyên liệu tự nhiên


Top