Calcium alginate

Tên gọi khác: Calcium alginate

Calcium alginate– được dùng như chất thay đổi về đặc tính màu sắc trong mỹ phẩm. Đây là loại gel alginate được pha vào nguyên liệu chính có tính dầu nhằm điều chỉnh hay trung hòa màu sản phẩm.


Top