Caprylyl/capryl glucoside

Tên gọi khác: Caprylyl/capryl glucoside

Caprylyl/capryl glucoside– một chất hoạt động bề mặt các chất làm sạch da, như xà phòng.


Top