Carbomer 934, 940, 941, 980, 981

Tên gọi khác: Carbomer 934, 940, 941, 980, 981

Carbomer 934, 940, 941, 980, 981– những polymer có phân tử khối lớn, liên kết phức tạp được dùng như tác nhân làm đặc và tạo huyền phù, như chất ổn định nhũ tương trong điều chế mỹ phẩm. Nó được dùng thường xuyên với triethanolamine, sodium hydroxide, hoặc các chất kiềm khác nhằm liên kết polymer. Với các chất bột mang tính acid nhẹ, màu trắng, các carbomer tác dụng với phần chất béo để tạo thành nhũ tương dầu trong nước đặc, ổn định.


Top