Carboxyethy-y-aminobutyric acid

Tên gọi khác: Carboxyethy-y-aminobutyric acid

Carboxyethy-y-aminobutyric acid– được coi như chất tăng tốc độ phát triển tế bào. Nó có thể được dùng trong các chất điều chế mỹ phẩm chống lão hóa


Top