Carboxymethyl chitin

Tên gọi khác: Carboxymethyl chitin

Carboxymethyl chitin– là chất giữ ẩm. Nó được chiết xuất từ lớp vỏ của tôm và cua. Xem thêm chitin.


Top