Cardamom oil (Elettaria cardamomum)

Tên gọi khác: Cardamom oil (Elettaria cardamomum)

Cardamom oil (Elettaria cardamomum)– dầu bạch đậu khấu– được xem là chất sát khuẩn, kích thích da, và khử mùi. Đây là một loại thảo mộc lâu năm lớn tạo ra hạt bạch đậu khấu chứa dầu bay hơi, dầu không bay hơi, muối kali, chất tạo màu gốc, tinh bột, chất nhầy ni-tơ, thớ gỗ, nhựa mùi hăng, và tro. Dầu dễ bay hơi này có chứa terpene, terpineol, và cineol.


Top