Carmine

Tên gọi khác: Carmine

Carmine– một sắc tố đỏ thẫm. Đây là chất màu đỏ nhôm của phẩm son tạo màu, một sắc tố tự nhiên thu được từ xác phơi khô côn trùng cái Coccus cacti. Carmine có thể gây dị ứng.


Top