Castor isostearate succinate

Tên gọi khác: Castor isostearate succinate

Castor isostearate succinate– các nhà điều chế mỹ phẩm dùng nó thay thế lanolin. Nó được phân loại vào thành phần tự nhiên.


Top