Cellulose fiber

Tên gọi khác: Cellulose fiber

Cellulose fiber– sợi thực vật– được dùng như chất làm đặc, tạo huyền phù, và giữ nước.


Top