Cellulose (microcrystalline)

Tên gọi khác: Cellulose (microcrystalline)

Cellulose (microcrystalline)– được dùng như chất nhũ hóa trong kem mỹ phẩm. nó là chất chính của sợi thực vật


Top