Cera alba

Tên gọi khác: Cera alba

Cera alba–xem thêm sáp ong (trắng); sáp ong


Top