Ceresin wax (ceresin)

Tên gọi khác: Ceresin wax (ceresin)

Ceresin wax (ceresin)– sáp ceresin– một chất làm đặc và giữ nước không gây nổi mụn. xem thêm ceresin


Top