Cetyl hydroxyethyl cellulose

Tên gọi khác: Cetyl hydroxyethyl cellulose

Cetyl hydroxyethyl cellulose– giống với hydroxyethyl cellulose, nhưng có thể có tính làm đặc nhẹ và hút nước trong quá trình điều chế. Xem thêm hydroxyethyl cellulose.


X
Top