Cetyl phosphate

Tên gọi khác: Cetyl phosphate

Cetyl phosphate– một chất nhũ tương hóa nhẹ có khả năng gây kích ứng thấp


Top