Chitosan ascorbate

Tên gọi khác: Chitosan ascorbate

Chitosan ascorbate– là thành phần được sản xuất nhân tạo có sự kết hợp giữa tính chất tạo màng và giữ nước của chitosan với tính chống oxi hóa của ascorbic acid. Nó được sản xuất nhân tạo bằng cách kết hợp chitosan với ascorbic acid và natri. Xem thêm chitosan và ascorbic acid.


Top