Chlorhexidine

Tên gọi khác: Chlorhexidine

Chlorhexidine– được dùng như một chất có tính sát khuẩn cục bộ ở dạng mỹ phẩm lỏng. đây là một alkaline mạnh và có thể gây kích ứng


Top