Chlorophyllin copper complex

Tên gọi khác: Chlorophyllin copper complex

Chlorophyllin copper complex– hỗn hợp đồng chlorophyllin– một chất tạo màu có được từ chlorophyll. Xem thêm chlorophyll.


X
Top