Chloroxyethanol

Tên gọi khác: Chloroxyethanol

Chloroxyethanol– một chất bảo quản có khả năng gây nhạy cảm thấp


Top