Chromium hydroxide green

Tên gọi khác: Chromium hydroxide green

Chromium hydroxide green– một chất tạo màu dùng chủ yếu trong các chất chế tạo sản phẩm trang điểm. xem thêm hỗn hợp chronium.


Top