Chromium oxide green

Tên gọi khác: Chromium oxide green

Chromium oxide green – một chất tạo màu dùng chủ yếu trong các chất chế tạo sản phẩm trang điểm. xem thêm hỗn hợp chronium.


Top