Cinnamon bark oil

Tên gọi khác: Cinnamon bark oil

Cinnamon bark oil– dầu vỏ quế – có tính chất tương tự với dầu quế nhưng sự chưng chất của dầu vỏ quế được xem là có chất lượng cao hơn nhiều so với chiết xuất từ lá. Loại dầu này khi được dùng ở liều lượng cao hoặc nồng độ cao có thể gây kích ứng da. Xem thêm dầu quế.


Top