Cinoxate (2-hydroxy-p-methoxycinnamate)

Tên gọi khác: Cinoxate (2-hydroxy-p-methoxycinnamate)

Cinoxate (2-hydroxy-p-methoxycinnamate)– là một hóa chất chống nắng được công nhận bởi FDA với lượng cho phép dùng từ 1-3%. Các nghiên cứu chỉ ra nó gây nhạy cảm ánh sáng. Xem thêm cinnamic acid.


Top