Citric oils

Tên gọi khác: Citric oils

Citric oils– các loại dầu citric– chỉ một hoặc một nhóm dầu từ trái cây họ cam quýt như dầu cam, dầu chanh, dầu bưởi và những loại dầu giống vậy.


Top