Citrus aurantium amara

Tên gọi khác: Citrus aurantium amara

Citrus aurantium amara– được biết đến như cam đắng. xem thêm cam đắng.


Top