Clove bud oil

Tên gọi khác: Clove bud oil

Clove bud oil– dầu chồi cây đinh hương– có tính chất giống với dầu đinh hương mặc dù nó thường được dùng nhờ tính át mùi của nó. Dầu được chưng cất từ các chồi phơi khô có chất lượng cao hơn so với dầu được chiết từ lá và thân. Dầu chiết xuất từ lá đôi khi được dùng để pha trộn với dầu chiết xuất từ chồi.


Top