Clover blossom extract

Tên gọi khác: Clover blossom extract

Clover blossom extract– chiết xuất hoa cây cỏ ba lá– được dùng với tính làm se da và khả năng át mùi. Xem thêm cỏ ba lá.


X
Top