Cocoyl sarcosine

Tên gọi khác: Cocoyl sarcosine

Cocoyl sarcosine – ứng dụng trong các sản phẩm chăm sóc da của nó chưa được rõ ràng. Nó được điều chế từ caffeine thông qua quá trình phân giải với barium hydroxide.


Top