Cocoyl sarcosine

Tên gọi khác: Cocoyl sarcosine

Cocoyl sarcosine – ứng dụng trong các sản phẩm chăm sóc da của nó chưa được rõ ràng. Nó được điều chế từ caffeine thông qua quá trình phân giải với barium hydroxide.


X
Top