Collagen fiber

Tên gọi khác: Collagen fiber

Collagen fiber– sợi collagen– là một chất chống kích ứng và hút nước. Khi dùng ở dạng xốp nhất định, nó có thể hoạt động như hệ thống phân phối các hoạt chất. nó không có khả năng hòa tan trong nước và trong các chất mỹ phẩm được dùng thường xuyên khác do bị giới hạn bởi nhiều tính chất.


Top