• Từ điển về da
  • Chi tiết : Collagen hydrolysates (hydrolyzed animal protein, hydrolyzed protein)

Collagen hydrolysates (hydrolyzed animal protein, hydrolyzed protein)

Tên gọi khác: Collagen hydrolysates (hydrolyzed animal protein, hydrolyzed protein)

Collagen hydrolysates (hydrolyzed animal protein, hydrolyzed protein)– là loại collagen được sản xuất nhằm đạt phân tử khối nhỏ hơn collagen thường, tạo điều kiện khi dùng trong quá trình điều chế mỹ phẩm, và cải thiện tính chất của collagen thường. Đây là một dạng collagen thông dụng được dùng trong quá trình điều chế mỹ phẩm.


Top