Colostrum

Tên gọi khác: Colostrum

Colostrum– sữa non – là chất được tìm thấy trong tự nhiên, sữa non là chất lỏng được tạo ra bởi tuyến vú sau khi sinh. Khi kết hợp với elastin, nó tạo màng keo gần giống với elastin tự nhiên.


Top