Coriander oil (Coriandrum sativum)

Tên gọi khác: Coriander oil (Coriandrum sativum)

Coriander oil (Coriandrum sativum)– dầu cây rau mùi– khi được dùng trong hỗn hợp và liều lượng thích hợp, nó có thể phối hợp các loại dầu tự nhiên khác và các chiết xuất tạo thành chất bảo quản. nó có thể hoạt động như chất khử mùi. Dầu cây rau mùi được sản xuất từ quá trình chưng cất quả (cái gọi là hạt) chứa khoảng 1% dầu bay hơi, hoạt chất. các quả cũng chứa malic acid. Dầu cây rau mùi cũng có thể gây dị ứng.


Top