Corn cob meal

Tên gọi khác: Corn cob meal

Corn cob meal– bột xay thô từ lõi bắp– được dùng trong các phấn chăm sóc mặt và bột để tắm. Nó được làm từ phần lõi của bắp.


Top