Corn meal

Tên gọi khác: Corn meal

Corn meal– bột xay thô của bắp– được dùng như chất làm đặc. nó là dạng bột bắp thô, không mịn được làm bằng cách nghiền phần vỏ bắp. Xem thêm bột bắp.


Top