Crane’s bill extract (Geranium maculatum)

Tên gọi khác: Crane’s bill extract (Geranium maculatum)

Crane’s bill extract (Geranium maculatum)– chiết xuất cây mỏ hạc – được nhìn nhận có tính làm se da và bổ dưỡng cho da. Các chất của nó gồm gallic acid và tannic acid. Bộ phận dùng của nó là rễ và lá.


Top