Decene/butene copolymer

Tên gọi khác: Decene/butene copolymer

Decene/butene copolymer – được dùng điều chỉnh độ nhớt sản phẩm.


X
Top