Decyl alcohol

Tên gọi khác: Decyl alcohol

Decyl alcohol – cồn decyl – được xem là chất trung gian cho các chất hoạt động bề mặt. nó cũng là chất không tạo bọt và hãm màu trong nước hoa. Cồn decyl được tìm thấy tự nhiên trong quả cam ngọt và hạt ambrette. Người ta cũng thu được chất này theo cách làm thương mại thông qua paraffin lỏng.


Top