Dextran sulfate

Tên gọi khác: Dextran sulfate

Dextran sulfate – nghiên cứu lâm sàng chỉ ra khả năng giảm phù nề khả thi của nó. Các tài liệu dẫn chiếu tính giữ nước làm dưỡng ẩm da.


Top