Dextrin (British gum; starch gum)

Tên gọi khác: Dextrin (British gum; starch gum)

Dextrin (British gum; starch gum) – một chất hấp thu hơi ẩm. Loại bột này được điều chế từ tinh bột bắp và được hoàn thiện qua chu trình thực hiện bằng vi khuẩn, có thể gây dị ứng. Nó được dùng như chất giữ nước dạng mỹ phẩm.


Top