di-n-octyl carbonate

Tên gọi khác: di-n-octyl carbonate

di-n-octyl carbonate – có chức năng như một dung môi và được dùng để tăng khả năng hòa tan và bao phủ rộng của các thành phần trong kem chống nắng như benzophenone-3 và methylbenzylidene camphor. Cũng là chất hỗ trợ phân tán.


Top