Diatomaceous earth

Tên gọi khác: Diatomaceous earth

Diatomaceous earth – ở dạng được làm tinh khiết, nó được dùng trong các chất bột và cũng có vai trò như chất cọ trong quá trình điều chế sản phẩm có tác dụng làm tróc các vảy da. Nếu không được điều chế đúng cách, nó có thể có tính chà xát quá mạnh như chất làm tróc vảy da. Diatomaceous earth là một chất mịn, hầu hết bột màu trắng của nó chứa lượng lớn silicic vô định hình thu được từ việc nghiền nát cấu trúc silicic acid của tảo biển đơn bào.


Top