Dibehenyl fumarate

Tên gọi khác: Dibehenyl fumarate

Dibehenyl fumarate – một loại sáp có tính làm đặc và tạo màng, được dùng như chất nhũ hóa.


Top