Dichlorobenzyl alcohol

Tên gọi khác: Dichlorobenzyl alcohol

Dichlorobenzyl alcohol – một chất bảo quản và kháng khuẩn, đặc biệt có hiệu quả trong bảo vệ cơ thể trước men và mốc.


Top